Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến về xây dựng trường chất lượng cao ngày 12/3/2014

Số/Ký hiệu TLo02
Đơn vị ban hành Giáo dục - Đào tạo
Ngày ban hành 05/10/2016
Ngày có hiệu lực 13/10/2016
Trích yếu Kính gửi các phòng GD&ĐT quận/huyện/thị xã Để phục vụ Hội nghị trực tuyến về xây dựng trường chất lượng cao ngày 12/3/2014, Sở GD&ĐT Hà Nội chuyển tài liệu để các phòng GD&ĐT nghiên cứu và tham mưu với UBND quận/huyện/thị xã về xây dựng trường chất lượng cao trên toàn Thành phố.
Tải xuống

Tài liệu đã gửi qua email của đơn vị gồm:

- Quyết định số 20 của UBND Thành phố về tiêu chí trường CLC;
- Quyết định số 21 của UBND TP về chương trình CLC;
- Nghị quyết số 15 của HĐND Thành phố về tài chính các trường Công lập CLC;
- Kế hoạch số 9645 của Sở GD&ĐT Hà Nội về xây dựng trường CLC giai đoạn 2013 - 2015

Riêng Quyết định số 6269 của UBND Thành phố về Thủ tục hành chính trường CLC lấy tại Web của Sở GD&ĐT Hà Nội (mục Thủ tục Hành chính)

stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 09TG7 02/10/2016 Nghị định 73/2015 của Chính Phủ
2 20/2015/TTLT 02/10/2016 Nội dung đang được cập nhật

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO