Thông tin chung

Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Mỹ

Đăng ngày: 13/10/2016
Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Mỹ được thành lập theo Quyết định số 3479/2003/QĐ.UBT ngày 26 tháng 9 năm 2003 và chính thức làm việc vào ngày 02 tháng 01 năm 2004. Phòng GD-ĐT là cơ quan chuyên môn tham mưu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của UBND huyện Cẩm Mỹ, Hiện nay Phòng quản lý chuyên môn 61 trường bao gồm 20 trường mầm non, 27 trường tiểu học và 14 trường trung học cơ sở ở 13 xã trên địa bàn huyện. Trụ sở cơ quan Phòng đặt tại khu hành chính huyện, ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Trụ sở được xây dựng một trệt, một lầu được đưa vào sử dụng ngày 06 tháng 10 năm 2008 trên khu đất có diện tích 2.560m2. Tổng cán bộ, chuyên viên Phòng bao gồm: 17 người, trong đó có 13 cán bộ biên chế chính thức, 04 cán bộ, nhân viên trưng tập từ trường.

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO