• HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC-CNCH NĂM 2016

    Ngày đăng: 19/12/2016
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Mỹ

    Ngày đăng: 13/10/2016
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Mỹ được thành lập theo Quyết định số 3479/2003/QĐ.UBT ngày 26 tháng 9 năm 2003 và chính thức làm việc vào ngày 02 tháng 01 năm 2004. Phòng GD-ĐT là cơ quan chuyên môn tham mưu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của UBND huyện Cẩm Mỹ, Hiện nay Phòng quản lý chuyên môn 61 trường bao gồm 20 trường mầm non, 27 trường tiểu học và 14 trường trung học cơ sở... chi tiết

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO